V novembri 2008 sa v zmysle návrhu a rozhodnutia zástupcov Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska konalo prvé medzinárodné stretnutie slovenských ochotníckych divadiel z týchto krajín (a Slovenska) pod názvom Spolu na javisku (aj mimo neho). Zástupcovia troch dolnozemských krajín podporili usporiadanie festivalu a rozhodnutie zakotvili v Dohode o spolupráci.

Divadelná prehliadka sa doteraz vždy konala v priestoroch  Divadla Cervinus Teátrum v Sarvaši. V rámci uplynulých ročníkov sa predstavili divadelné súbory zo Slovenska, Rumunska, Srbska a z Maďarska. Okrem ústredného programu býva v rámci prehliadky možnosť na neoficiálne, ale aj oficiálne stretnutie – informačné rokovanie jednotlivých súborov. Sme tej mienky, že stretnutie má neoceniteľný význam tak z hľadiska medzinárodnej kultúrnej výmeny, ako aj pre rôznorodosť ponuky. Je tu priestor pre prezentáciu rôznych kultúr, resp. národnostnej kultúry v tom-ktorom štáte, pre posilnenie medziľudských vzťahov predovšetkým na báze umeleckej. A čo je snáď najdôležitejšie, je tu priestor pre posilnenie národnej uvedomelosti a príslušnosti k slovenskému národu.