Cieľom a úlohou divadelnej dielne – workshopu, ktorý organizujeme od roku 2008, je  takisto príprava divadelného predstavenia ako v táboroch pre žiakov ZŠ. Prostriedky,  akými sa tento cieľ dosiahne, je trochu iný – mladí účastníci sú vo väčšej miere zapájaní do procesu prípravy inscenácie, pričom si takisto rozširujú poznatky z teórie divadla. S asi 30-minútovým predstavením sa mladí herci predstavia jednak na mieste konania dielne, jednak – podľa možnosti – aj v Maďarsku, predovšetkým na divadelnej prehliadke Spolu na javisku, ale aj v rámci prehliadky Deti deťom. V divadelnej dielni – na rozdiel od tábora, organizovaného pre základné školy,  pracuje spolu jedna skupina, nedelí sa. Okrem hlavnej náplne – naštudovania divadelného predstavenia – sa v rámci workshopu jeho účastníci oboznamujú so základmi divadelnej teórie i praxe. Okrem poslania umeleckého a jazykového má workshop aj sociálny význam, veď účastníci tvoria mimoriadne spätú skupinu, ktorá musí maximálne spolupracovať v záujme spoločného výsledku, prezentovaného pred verejnosťou.