Prvú prehliadku detských divadelných súborov Deti deťom usporiadal v roku 1993 v Budapešti ZSM, v roku 1995 prevzala štafetu CSS. Od roku 2008 je usporiadateľom tohto podujatia Slovenské divadlo Vertigo. Na festivale sa prezentujú dramatické krúžky slovenských národnostných škôl v Maďarsku. Pravidelne tu vystupujú aj deti s predstaveniami z divadelných táborov a divadelnej dielne. Dejiskom akcie je už dlhé  roky Divadlo Cervinus Teátrum v Sarvaši. Predstavenia hodnotí 3-členná porota, odborníci zo Slovenska (obvykle lektori z letných táborov), ktorá určí cenu za najlepšie predstavenie prehliadky, resp. umiestnenie zúčastnených súborov. Divadelné prehliadky okrem prehĺbenia vzťahu k umeniu napomáhajú používanie, pestovanie slovenského jazyka. Účasť na prehliadke je inšpiráciou k ďalšej práci. Podujatia takéhoto typu sú vrcholom aktivít v detskej divadelnej oblasti.  Cieľom akcie je prezentáciou divadelných predstavení predovšetkým inšpirovať ďalších k tejto činnosti, ukázať priamym účastníkom – malým hercom – opodstatnenosť snaženia v tejto oblasti. Prínos prehliadky sa prejavuje aj v zvýšenom záujme o divadelné tábory, ktoré sú zase prínosom nielen čo sa týka detského divadla, ale aj prehlbovania znalostí zo slovenského jazyka. Účasť žiaka v divadelnom predstavení posilňuje jeho samostatnosť,  jeho miesto v kolektíve a jeho sociálne cítenie.